Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

chcę żeby to był ostatni

January 24 2020

7927 9df8 420
Reposted fromhrafn hrafn viatonietak tonietak
0664 1781 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viajaphy japhy

January 23 2020

chore masy czas zacząć
jadę do Ciebie i się doczekać nie mogę
Reposted byhormezahrafn
halucynacje. strzelanina. spierdalanie do szafy. zjebane rzeczy, ale chuj.  wizyta grupowa i najwazniejsze, że lepsza przyszła. większe poruszenie. 
lato, cykady. 
musze zacząć spisywać sny. mam zeszyt. z datami.
zawsze to samo.

January 22 2020

dupę se internetem umyj!
Amerykańscy naukowcy odkryli, że inteligentni ludzie przeklinają częściej niż tępe chuje
Reposted fromwentyl wentyl viapomoor pomoor
9629 d4ee
Reposted fromregcord regcord vianiggertits niggertits
9547 a182 420
Reposted bytonietakniggertitshashteiseipanpancernyhugostiglitzovtzainzyniertomashjanuschytrusjaphysucznikLuukkamattburcokdotmariuszZirconPumpkineer
6045 b0cb 420
Reposted fromhrafn hrafn viajanuschytrus januschytrus
7744 8a83 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4244 90c9
Reposted fromGhetto Ghetto viaponurykosiarz ponurykosiarz
5862 d01c 420
Reposted fromxanth xanth viagorky gorky
1109 1135 420
Reposted fromGIFer GIFer
0752 2f69 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahrafn hrafn
7787 a592 420
Reposted frompiehus piehus viajanuschytrus januschytrus
chrońmy zwierzęta!
nie testujmy kosmetyków na zwierzętach!
no na bank!
a lek na wszy zatyka im wszystkie otwory i się duszą. no zajebista ochrona zwierząt XD

January 21 2020

kurwa, problemy pierwszego, jebanego świata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl