Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

4938 171d 420
"nie bój się"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6270 948b 420
Reposted fromverronique verronique viahrafn hrafn
all i want for xxxmas is dick.
i saw a movie with this title. 
możemy porozmawiać o czymś innym niż seks?
Reposted byhrafn hrafn
5112 41f9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
4028 0c50 420
Reposted fromcatshitposting catshitposting viadivi divi
6043 583d
Reposted fromLane Lane viadivi divi
byłaś na fajce? nie widziałem Cię.
9896 2008 420
Reposted fromowca owca viaponurykosiarz ponurykosiarz
zamiast otwartych boksow mogliby dać namioty

December 13 2019

If you offer salvation, I will run into your arms
Reposted byhrafn hrafn

czemu chcesz mnie lepiej poznać?

jest mnie tyle co widać i nic więcej prócz biologii. cały środek możesz zobaczyć w podręczniku do anatomii.
puste oczy.
głowa, w której siedzi odrębny świat oderwany od rzeczywistości. w kilku przypadkowych miejscach się z nią styka, ale nic poza tym. nałogowiec. fantastyczny świat. czasem tylko ludzie wyglądają podobnie. nic więcej.
czemu akurat teraz? zmieniło się coś co mi umknęło?
znów popełniam te same błędy, mylę pojęcia.
Paweł.
obiecałam się nie ciąć i więcej tego nie zrobię.
oby tyko blizny zostały. mogą być mało widoczne. chce tylko żeby były na dowód tych kilku minut poczucia władzy i mocy.
jednak wezmę leki.
nie mogę mieć aż takiego wpływu na ludzi. już wystarczająco zniszczyłam.
teraz muszę to zamknąć w sobie, w środku.
przyjedziesz?
10 million ways to die choose one
mam tyle pomysłów na śmierć i ani jednego na życie
Reposted bypragne-ataraksji pragne-ataraksji
po chuj dzwoniłam
Reposted fromgruetze gruetze viajanuschytrus januschytrus
6500 852b 420
Reposted fromohshit ohshit viajanuschytrus januschytrus
6094 3217 420
denaturat we mgle...
jest już tylko wspomnieniem...
3624 58b0 420
Reposted fromxanth xanth viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl