Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

djLangley
chce mieć jak najmniej nerwów
jak najmniej wszystkiego

January 18 2018

djLangley
- No, to okno cały czas tam będzie.
— Trainspotting
Reposted byovenor ovenor
djLangley
0077 fad8 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

January 17 2018

djLangley
7344 5a64 420
wciąż szukam odpowiedzi
Reposted fromoll oll viaKciukWzupie KciukWzupie

January 15 2018

djLangley
oczy Twe seksowne wciąż kuszą mnie
jest szósta z rana, a ja zwalić se chce
toż to nie wypada, przez pracą tak
toż to rodzi zapach, nieprzyjemny tak
djLangley
6499 db08 420
Reposted fromdoubleapple doubleapple viachar47 char47

January 14 2018

djLangley
7018 721f 420
męskie zakupy
djLangley
7011 4fce 420
przez żołądek do cipki
djLangley
5977 38ee 420
Reposted fromteijakool teijakool viaKciukWzupie KciukWzupie

January 10 2018

djLangley
czemu w damskim wali penisem?

January 08 2018

djLangley
0272 9ce5 420
Reposted bybobix bobix
djLangley
ruchanie wymaga poświeceń

January 07 2018

djLangley
przestań kolekcjonować
djLangley
czy to nie jest mądrę każdą miłość traktować jako tą ostatnią najważniejszą w życiu?
czy to właśnie nie tak powinno być? chociaż trochę.
w sumie gdyby było inaczej to co to za milość? raczej coś na jej wzór co można potłuc o kant dupy bo niczego więcej nie jest warte.
djLangley

Hellsing Ultimate

dobry protestant to martwy protestant
djLangley
czy ja naprawdę tego chcę?
czy ja naprawdę tego potrzebuję?

January 05 2018

djLangley
1171 4001 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaKciukWzupie KciukWzupie
djLangley
2924 3630 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapollyanna pollyanna

January 04 2018

djLangley
chciałam żeby zaprzeczył
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl